Laatst gewijzigd op 26 juli 2018

Je privacy is voor Giant Benelux B.V. (hierna: Giant) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
Toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
Passende beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij Giant allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Giant, via de contactgegevens onder aan deze privacy- en cookieverklaring.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;
geslacht;
geboortedatum/leeftijd;
telefoonnummer;
e-mailadres;
bestelgegevens;
betaalgegevens;
IP-adres;
gegevens over je gebruik van onze website;
informatie (zoals vragen, verzoeken, klachten, meningen, ideeën) die je ons toestuurt via een e-mail of via social media.
Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het afhandelen van bestellingen en betalingen;
het opnemen van contact indien je daarom verzoekt;
het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
het registreren van je fiets en uitvoering geven aan de daarmee samenhangende garantie;
het kunnen opnemen van contact als wij een product terugroepen of een veiligheidsmededeling over een product hebben;
het versturen van onze nieuwsbrief;
het afhandelen van vragen, verzoeken en klachten.
Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege de overeenkomst (zoals een koopovereenkomst) die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Als je je fiets registreert, bewaren wij deze registratie totdat de garantie van je fiets afloopt.

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Overige bewaartermijnen
Als je een bericht aan ons stuurt via e-mail of social media, bewaren we je gegevens zo lang als nodig is om je vraag of verzoek volledig af te handelen.

De resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken zetten wij zo snel mogelijk om naar anonieme statistieken, daarna verwijderen wij de gegevens.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij kunnen gegevens doorgeven aan de volgende partijen wanneer dit nodig is om je bestelling af te handelen, of wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening:

Betaaldienstverleners;
Bezorgdiensten;
Andere bedrijven binnen de Giant-groep (als deze zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, hebben wij hiermee afspraken gemaakt om te zorgen voor een juiste bescherming van persoonsgegevens);
ICT-dienstverleners;
Giant-dealers.
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat vordert bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op- of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame die aansluit bij je belangstellingen (advertentiecookies);
Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om het ‘winkelmandje’ mogelijk te maken, om jouw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website.

Analytics cookies
Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Google is gevestigd in de Verenigde Staten en is Privacy Shield-gecertificeerd. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics is terug te vinden in het Privacybeleid van Google.

Advertentiecookies
Deze site maakt gebruik van de DoubleClick cookies en GA Audiences cookies van Google, een Facebook-pixel, en cookies van Facebook Custom Audience en Facebook Connect, zodat het online advertentieaanbod voor jou kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels de cookies wordt aan jou als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat je onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook je toestemming.

Google en Facebook zijn gevestigd in de Verenigde Staten, en zijn Privacy Shield-gecertificeerd. Meer informatie kun je vinden in het Privacybeleid van Google en het Privacybeleid van Facebook.

In- en uitschakelen van cookies
In de browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van de webbrowser. Let op: sommige pagina’s op deze site werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van de browser raadplegen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens. Binnen onze organisatie hebben alleen die personen toegang tot persoonsgegevens, die dit voor hun functie nodig hebben.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum boven aan de privacy- en cookieverklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
intrekken van toestemming (dit beïnvloedt niet de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk).

Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Giant Benelux B.V.
Pascallaan 66
8212 NJ Lelystad

T: +31320 296 295
E: info@giant-europe.com

Delen